O Savezu
Predsjednik: Krešimir Beg
Stručni tajnik: Tomislav Crnković
Administrativni referent: Ivana Sakoman
Trener: Nikica Ljubek
Telefon: 01/3831 920
Fax: 01/3831 921
E-mail: ured@kajak-zagreb.com
Web: www.kajakaski-savez-zagreb.hr
 


KSZ_Statut_ožujak_2015.pdf 

ODLUKA_o_izmjeni_Statuta_KSZ.PDF
 

Članovi Izvršnog odbora
  1. Nikica Ljubek
  2. Robert Mihoci
  3. Tomislav Crnković
  4. Krešimir Beg
  5. Zoran Marković

Članovi Nadzornog odbora
  1. Mario Peček
  2. Marko Ćurković
  3. Boris Vuzdarić