O Savezu
Predsjednik: Zdeslav Karlovac
Stručni tajnik: Tomislav Crnković
Administrativni referent: Ivana Sakoman
Trener: Alba Zoe Gržin
Telefon: 01/3831 920
Fax: 01/3831 921
E-mail: ured@kajak-zagreb.com
Web: www.kajakaski-savez-zagreb.hr
 


KSZ_Statut_ožujak_2015.pdf 

ODLUKA_o_izmjeni_Statuta_KSZ.PDF
 

Članovi Izvršnog odbora
  1. Marko Crneković
  2. Ivo Piantanida
  3. Tomislav Crnković
  4. Zdeslav Karlovac
  5. Matea Rogić

Članovi Nadzornog odbora
  1. Mario Peček
  2. Marko Ćurković
  3. Ernest Jakoš